Natuurgeneeskundig Aroma Methodiek

Natuurgeneeskundig Aroma Methodiek  (N.A.M) heeft een  Natuurgeneeskundige holistische werking. Gericht op de 5 Natuurgerichte principes.

We weten dat alles om ons heen bestaat uit energie. Zo kennen we het grofstoffelijke en fijn-stoffelijke energieën. Ons grofstoffelijke energie bevindt zich in de materie, dat zich direct in onze omgeving bevind.  Het fijn-stoffelijke  is alles om ons heen  dat wat we niet zien maar kunnen beleven door geuren, voelen, horen, zien. Het is gewoon belangrijk dat de geestelijke, spirituele, lichaamsenergie van de mens goed met elkaar verbonden zijn.

Door met de kosmische energie te kunnen werken.  Is het mogelijk dat de behandeling  door middel van massage, handoplegging of strijkende bewegingen langs het lichaam een diepere bewust zijn van ontspanning te ervaren. De prikkel overdracht gaat samen door middel van de intentie van de geuren via de N.A.M.

Ik maak gebruik van de Natuurgeneeskundig Aromatherapie, Cranio Sacraal technieken en de IET (Integrated Energy Therapy) alle gebaseerd op holistische methode.

De werking van de energie kunt u ervaren door, voelen van warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, borrelen van de darmen, ontspanning of een loom zwaar gevoel . Het kan zijn dat u op het moment helemaal niets ervaart. Effect op de behandeling kan nog dagen door duren.

De klacht kan na de eerste behandeling vaak iets verergeren. De ervaring leert dat dit bij de meeste mensen 3 dagen duurt  dit is dan zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid.

Ook bij deze behandeling wordt gewerkt naar een persoonsgerichte zorg.